Iedere vraag benaderen we anders.

BOLvitaal kijkt zo goed mogelijk naar alle vragen en behoeften van de klant. Dit hanteert een maatwerk aanpak. De ideale basis voor succes!

Een maatwerk aanpak!


6 stappen voor een vitale organisatie!

Vitaliteit staat binnen uw organisatie hoog op de agenda. Maar hoe zorgt u voor een integrale aanpak om al uw vitaliteitsdoelen te behalen? En welk beleid ondersteunt erin om vitaliteit continu aandacht te geven en de bewustwording over dit onderwerp hoog te houden?

BOLvitaal heeft een unieke werkwijze om u te helpen bij het bepalen van een effectief en doelmatig vitaliteitsbeleid, waarbij ook uw medewerkers van begin af aan betrokken worden. Dit zorgt voor voldoende draagvlak binnen de organisatie, wat de bewustwording en actiegerichtheid omtrent vitaliteit bij uw medewerkers ten goede komt. Dit draagt er tevens aan bij dat onderling meer over vitaliteit gesproken wordt en collega’s zich door elkaar gesterkt en uitgedaagd voelen.

Een vitale organisatie in 6 stappen

1. Oriënteren

Met verschillende afdelingen van de organisatie zal er een oriënterend gesprek gevoerd worden. Er wordt kennis gemaakt met de organisatie om relevante thema's op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid met elkaar te bespreken. Daarnaast worden er reeds bestaande beleidsstukken verzameld en geanalyseerd. 

2. Draagvlak creëren

Draagvlak creëren om het project tot een succes te brengen. Om draagvlak te creëren zullen er informatiesessies gehouden worden. Hierin spelen HR-managers en leidinggevenden een grote rol. In deze fase krijgt het project handen en voeten. 

3. Het uitvoeren van een 0-meting

Een 0-meting vormt de basis voor het aanpakken van vitaliteit op de werkvloer. Met recente cijfers kan er goed ingespeeld worden op de wensen en behoeften van de medewerkers. De 0-meting kan tot stand komen door bijvoorbeeld een PMO of gezondheids- onderzoek uit te voeren. Door dit uit te voeren worden medewerkers betrokken bij het project en krijgen zij inzicht in zijn vitaliteit. 

4. Adviseren

Nadat alle relevante gegevens zijn verzamelend en geanalyseerd zullen wij de organisatie voorzien van advies. Dit advies helpt organisaties om de huidige situatie te verbeteren.  

5. Opstellen plan van aanpak

Na het adviseren zullen alle adviezen gebundeld worden en omgezet worden tot een concreet plan. Het plan van aanpak kan verschillende soorten omvang hebben. Zo kan er een plan voor een duur van één, twee of drie jaar opgesteld worden. Deze plannen geven organisaties een duidelijke structuur en richtlijn om een vitale organisatie te realiseren. 

6. Uitvoeren en monitoren

Binnen de organisatie is er draagvlak, recente cijfers en hebben we een duidelijk plan. Tijd om aan de slag te gaan! Medewerkers zullen door middel van workshops of coachingstrajecten bezig zijn met zijn vitaliteit. Om na een langere periode te kijken of de ingezette interventies geholpen hebben bij het organiseren van een vitale organisatie adviseren wij de 0-meting te herhalen. 

In contact komen met één van onze adviseurs?

Wij sparren graag met je over de mogelijkheden voor jouw organisatie. Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

Brochure RI&E

Vul onderstaande gegevens in en ontvang onze brochure RI&E

Brochure PMO

Vul onderstaande gegevens in en ontvang onze brochure PMO