Zijn de arbeidsrisico’s die werkstress veroorzaken in beeld?

Het gaat bij PSA om arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk, agressie/geweld/intimidatie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie.

Psychosociale Arbeidsbelasting

Psychosociale Arbeidsbelasting, beroepsziekte nummer 1!

PSA staat zoals gezegd voor Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) en wordt in de Arbowet als volgt omschreven: “Factoren in de arbeidssituatie die stress veroorzaken.” Concreet gaat het daarbij om seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en werkdruk.

Niet alle factoren zijn direct te herkennen, waardoor PSA soms lastig te constateren is. Bovendien spelen er naast deze interne factoren ook nog externe factoren mee, die net zo belangrijk zijn. Onder deze externe factoren vallen bijvoorbeeld de thuissituatie van medewerkers, verkeer en contact met klanten.