De RI&E is er voor een veilige en gezonde werkomgeving

Met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) worden gestructureerd de risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart gebracht. Samen gaan we voor een veilige en gezondere organisatie. 

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Waar gewerkt wordt, is altijd sprake van arbeidsrisico’s

Met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) brengt een organisatie op gestructureerde wijze de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kaart. De eerste stap is het inventariseren van gevaren of de mate waarin de gevaren een risico vormen. Daaropvolgend worden risico geëvalueerd. De evaluatie is het prioriteren van risico’s door het uitvoeren van een risicobeoordeling. 

Met behulp van een Plan van Aanpak (PvA) legt een organisatie vast, op welke wijze risico’s zijn beheerst, op elke termijn en wie dit gaat uitvoeren. Zo’n PvA is een essentieel hulpmiddel om op een gestructureerde wijze aan veilige en gezonde werkomstandigheden in een vitale organisatie te werken.

Waaruit bestaat een RI&E?

01

Inventariseren

Welke risico’s zijn er aanwezig binnen de organisatie? Alle risico’s binnen de organisatie op één lijst. Breng ze in kaart! 

02

Evalueren

Hoe groot zijn de risico’s en welke zijn het grootst? Sorteer ze en zet de belangrijkste bovenaan.

03

Plan van Aanpak

Hoe pakken we de risico’s aan, door wie en wanneer? Dit komt allemaal te staan in een plan van aanpak.

04

Toetsing

De RIE wordt getoetst door een deskundige. Deze checkt of overal aan gedacht is en alle risico’s in beeld zijn.

05

Uitvoering

We gaan de uitkomsten van de RI&E in uitvoering brengen. Tijd om aan de slag te gaan! De preventiemedewerker neemt het voortouw.

Bekijk hier hoe wij een goede RI&E realiseren!

Download hier de routekaart Risico Inventarisatie & Evaluatie ofwel RI&E. In deze factsheet wordt stap voor stap uitgelegd hoe wij een complete RI&E realiseren. Daarnaast is te zien dat maatwerk voorop staat!

Breidt de RI&E uit met:

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Het PMO brengt de gezondheid van de medewerkers in kaart om aandacht te geven aan vitaliteit binnen de organisatie.

Het uitvoeren van een werkplekonderzoek

Een goede werkplek voorkomt lichamelijke klachten. Wij adviseren medewerkers in de houding en instellingen van de werkplek.

Het uitvoeren van een PSA-onderzoek

De psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van de medewerkers worden in kaart gebracht.

In contact komen met één van onze adviseurs?

Wij sparren graag met je over de mogelijkheden voor jouw vitale organisatie. Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

Brochure RI&E

Vul onderstaande gegevens in en ontvang onze brochure RI&E

Brochure PMO

Vul onderstaande gegevens in en ontvang onze brochure PMO