Vitaal en gelukkig in het leven staan!

Wij begeleiden de medewerkers naar een fysiek, emotioneel en mentaal gezond leven door middel van vitaliteitscoaching. 

Vitaliteitscoaching

Jullie doel is ons doel!

Medewerkers zijn erbij gebaat dat zij op een gebalanceerde manier om kunnen gaan met hun leven en hun werk. Helaas is (werk)stress tegenwoordig niet meer weg te denken uit de maatschappij. Stress kan leiden tot een burn-out, wat vaak resulteert in uitval. Wat kunt u eraan doen om te voorkomen dat dit gebeurt? Het inzetten van één van onze vitaliteit- of gezondheidscoaches helpt u hierbij!

Onze vitaliteit- en gezondheidscoaches zijn in staat om elk vitaliteitsonderwerp te behandelen. Op ieder vraagstuk een antwoord. Het vitaliteitsdoel van de deelnemer wordt het doel van de coach. Onze coaches zijn pas geslaagd wanneer dit doel behaald is.

Vitaliteitscoaching in 5 stappen

01

Kennismaking

Bij de kennismaking staan het creëren van vertrouwen en openheid voorop. Om gedrags-verandering te realiseren is een band tussen coach en medewerker van groot belang.

02

Doelen stellen

Na de kennismaking worden de doelen van elke medewerker bepaald. De coach ziet erop toe dat de doelen zo gericht, realistisch en concreet mogelijk zijn. De doelen bepalen hoe het coachingstraject eruit gaat zien.

03

De coaching

Bij ieder coachingsgesprek vindt een meetmoment plaats om te bepalen of een medewerker in lijn loopt met het behalen van het doel. Indien nodig, kan op basis daarvan bijgestuurd worden of een alternatieve aanpak ingezet worden.

04

Evalueren

Om de (tussentijdse) resultaten te bespreken worden verschillende evaluatiemomenten ingepland met zowel de werknemer als de werkgever. Dit biedt de mogelijkheid om tijdig bij te sturen. Bij de eindevaluatie wordt gekeken of het traject het beoogde resultaat heeft opgeleverd. 

05

Win-win!

Het coachingstraject zorgt voor een win-win situatie voor de medewerker én voor uw organisatie. U krijgt vitalere medewerkers, die barsten van de energie en beter in hun vel zitten. Daarnaast zullen uw medewerkers weerbaarder en flexibeler zijn dan voor het coachingstraject.  Door uw medewerkers vitaal te maken, maakt u uw organisatie vitaal.

Een zetje in de goede richting.​

Onze vitaliteit- of gezondheidscoaches zorgen ervoor dat uw medewerkers zich vitaler voelen. Allereerst helpen de coaches bij het bepalen van de vitaliteitsdoelen. Deze doelen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op een betere leefstijl, stoppen met roken of meer grip op werk-privé balans.

Na het bepalen van de doelen gaan ze op een interactieve manier aan de slag met de acties die nodig zijn om de doelen te behalen. Onze gezondheids- en vitaliteitscoaches begeleiden uw medewerkers niet alleen op het fysieke vlak, maar besteden ook veel aandacht aan de mentale en emotionele aspecten van vitaliteit. De begrippen bewustwording en eigen regie staan centraal tijdens het coachingstraject.

Vitaliteitscoaching staat voor:

Vertrouwen van medewerkers​

Vertrouwen van de medewerkers is de belangrijkste voorwaarde voor een effectief coachingstraject. Tijdens de kennismaking met de medewerkers maken wij hen bekend met de werkwijze en leggen een basis om tijdens het traject in alle openheid met elkaar te spreken over de stappen die worden gezet.

Samen doelen
behalen!​

Het coachinstraject is een echte samenwerking tussen coach en medewerker. Wij ondersteunen iedereen zo goed mogelijk en laten niemand vallen. Wij verwachten van de deelnemers dezelfde inzet. Het traject stopt pas wanneer het doel behaald is of wanneer het nieuwe gedrag aangeleerd is.

Een interactief
portaal​

Vitale medewerkers zorgen voor een vitale organisatie. Bewustwording en duurzame gedragsveranderingen staan hierbij centraal. Dit allemaal met behulp van een interactief vitaliteitsportaal!





In contact komen met één van onze adviseurs?

Wij sparren graag met je over de mogelijkheden voor jouw organisatie. Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

Brochure RI&E

Vul onderstaande gegevens in en ontvang onze brochure RI&E

Brochure PMO

Vul onderstaande gegevens in en ontvang onze brochure PMO