Veilig en gezond werken met de juiste werkplek!

Werkplekonderzoeken hebben als doel een zo veilig mogelijke werkomgeving voor de medewerkers te creëren. 

Werkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek kan op ieder soort werkplek worden verricht.

Een vitale organisatie begint bij goede zorg voor de medewerkers. Door te zorgen voor een goed en veilig ingerichte werkplek en door medewerkers een gezonde werkgewoonte aan te leren wordt de productiviteit bevordert.

Daarnaast richt een werkplekonderzoek zich op het voorkomen of verminderen van lichamelijke klachten, die samenhangen met de inrichting van de werkplek en directe omgeving. 

Een werkplekonderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van (lichamelijke) klachten. Uit ergonomisch oogpunt is dergelijk onderzoek voor een deel aan de late kant. 

Een vitale werkplek is daarom van cruciaal belang. Onze ergotherapeuten en fysiotherapeuten ondersteunen u bij het creëren van een vitale werkplek, waarop al uw medewerkers klachtenvrij kunnen werken en dus effectief blijven.

We onderscheiden verschillende
werkplekonderzoeken

Werkplekonderzoek kantoorpersoneel​

Er wordt naar de medewerker zelf gekeken. Ieder persoon is anders. Als werkplekadviseur adviseren wij de medewerkers over het creëren van een gezonde en bewuste werkplek.

Werkplekonderzoek fysiek werken​

Het in kaart brengen van het werkgedrag en -gewoonten van de medewerkers, de ergonomische omstandigheden en de fysieke en mentale belasting door middel van observatie en houden van intervieuws.

Werkplekonderzoek online​

Om snel en efficiënt een beeld te krijgen van de fysieke belasting op de werkplekken kunnen wij het werkplekonderzoek ook online uitvoeren.


De onderdelen van een werkplekonderzoek!

Het werkplekonderzoek staat voor:

Ergotherapeuten en fysiotherapeuten​

Door onze ervaren ergo- en fysiotherapeuten zijn we uw partner als het gaat om het creëren van een vitale (thuis)werkplek. Een vitale werkplek is erg belangrijk voor het voorkomen van zogenaamde KANS-klachten, waarmee langdurig ziekteverzuim gepaard kan gaan.

Combinatie vitaliteitscoaching​

Vitale werkplekken kunnen goed gecombineerd worden met een vitaliteitscoach. De vitaliteitscoach helpt de (thuis)werker om slechte gewoontes te doorbreken en goede gewoontes aan te leren.In combinatie met de RI&E​

Door onze jarenlange ervaring met RI&E weten wij precies wat van belang is bij een werkplek. Wij geven duidelijke en helder geformuleerde (gezondheids)adviezen over vitale werkplekken.In contact komen met één van onze adviseurs?

Wij sparren graag met je over de mogelijkheden voor jouw organisatie. Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

Brochure RI&E

Vul onderstaande gegevens in en ontvang onze brochure RI&E

Brochure PMO

Vul onderstaande gegevens in en ontvang onze brochure PMO